Zarząd S.P.D.S. składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację Dni Kultury Strzemieszyc. 
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Dyrektora Gimnazjum Nr 10,
p. Jadwigi Tobijańskiej, za organizację Festynu Rodzinnego "Mama, Tata i ja"
oraz poprowadzenie festynu i koncertu na stadionie Unii Strzemieszyce.