Zapraszamy na zupę codziennie
od Poniedziałku do Piątku
od 13:00 do 14:00  na plebanii parafii.